• หน้าแรก
  • สมาชิก
  • กระดานข่าว
  • ค้นหา
  • ติดต่อ
  • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
    ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                         

     
    เมนูหลัก
    มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
    ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

    แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
    คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

    มาก
    ปานกลาง
    น้อย    ผลสำรวจ
    แบบสำรวจอื่นๆ

    จำนวนผู้ลงคะแนน: 4383
    คำแนะนำ: 18
      

           
    สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
    _TR_January_2010:


     ของขวัญปีใหม่มหาดไทยบำบัดทุกข์

     

                 

    1.[พร0023.5/ว207-3มิย58]การออกใบเสร็จรับเงินที่โอนเงินเข้าบัญชี อปท.เงินกันเบิกเหลื่อมปี 2557 ศูนย์เด็กเล็ก

    2.[พร0023.5/ว208-3มิย58]ซักซ้อมและเร่งรัดการเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินอุดหนุน ศพด รายการเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการครู ผดด

     


     

                         

     

                                 ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก ศส.ได้เพิ่มและปรับปรุงข้อมูลหน้า Home Page
    เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่จึงขอแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบว่า เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(www.dla.go.th) แล้วต้องทำการกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อ Refresh หน้าจอใหม่และข้อมูลจะ Update เป็นปัจจุบัน.
    ผู้ประสานงาน คุณธนะสิทธิ์ โทร.0811743776  

     

    ประชาสัมพันธ์  คู่มือสำหรับประชาชน ของ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่   
                         

    คู่มือสำหรับประชาชน:ขอรับบำนาญพิเศษของทายาทกรณีข้าราชการพง.สถ.ถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่

    คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

    คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยเหลือพิเศษ(กรณีข้าราชการ/พง.สถ.ถึงแก่กรรม)

    คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

    คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น

    คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับบำเหน็จบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

     

    ข่าวประกาศที่ผ่านมา
    ข่าวสารและกิจกรรมในเครือข่าย สถ.จ.แพร่

     ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ » โครงการฝึกอบรม แนวทางการดำเนินการบริหารขยะ รุ่นที่ 2 รูปภาพ จำนวน 20 รูป RSS Feed
    โครงการฝึกอบรม แนวทางการดำเนินการบริหารขยะ รุ่นที่ 2
      

    โครงการฝึกอบรม แนวทางการดำเนินการบริหารขยะ รุ่นที่ 2

     พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
     ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ » ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
    ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3
      

    ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้จัดการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
     ข่าวกิจกรรม » รวมน้ำใจพี่น้องชาวแพร่ช่วยเหลือแผ่นดินไหวประเทศเนปาล รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
    รวมน้ำใจพี่น้องชาวแพร่ช่วยเหลือแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
      

    รวมน้ำใจพี่น้องชาวแพร่ช่วยเหลือแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

     พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
     ข่าวกิจกรรม » พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รูปภาพ จำนวน 8 รูป RSS Feed
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
      

    พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

     พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
     ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ » โครงการอบรม แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่ รูปภาพ จำนวน 20 รูป ฮิต RSS Feed
    โครงการอบรม แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่
      

    โครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการขยะของจังหวัดแพร่  

     พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
     ข่าวกิจกรรม » สถจ.แพร่ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
    สถจ.แพร่ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
      

    วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ พระธาตุดอยโตน ต.วังหงส์ จังหวัดแพร่

     พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

    อ่านทั้งหมด

     
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป :: กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดูทั้งหมด 
     · [พร0023.1/ว2912-22กค58]การรายงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
     · [พร0023.1/ว290-21กค58]ขอเชิญสรุปผลดูงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในบริหารจัดการขยะ
     · [พร0023.1/ว291-22กค58]ทบทวนแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ระยะที่ 5 ปีที่6
     · [พร0023.1/ว278-17กค58]ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้หญิงเก่งและอปท.ดีเด่นปี2559
     · [พร0023.1/ว2816-17กค58]การขอรับเงินอุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจ.แพร่จากอปท.ปีงบฯ58

    กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น :: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ดูทั้งหมด 
     · [พร0023.2/ว2992-29กค58]แจ้งมติประชุมพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้ง7/58
     · [พร0023.2/ว2995-29กค58]มติประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ครั้งที่7/58
     · [29กค58]แบบสอบถามความคิดเห็น (โบนัส)
     · [พร0023.2/ว2981-27กค58]แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น
     · [พร0023.2/ว2982-29กค58]การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น :: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ดูทั้งหมด 
     · [พร0023.3/ว307-29กค58]สำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็ม
     · [พร0023.3/ว2993-29กค58]เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมคนพิการ
     · [พร0023.3/ว2996-29กค58]ความหมายมาตรา 5(4)แห่งพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
     · [พร0023.3/ว3001-29กค58]หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายความพิการ
     · [พร0023.3/ว2991-29กค58]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการประกันรายได้ผู้สูงอายุ

    กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ :: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ดูทั้งหมด 
     · [พร0023.4/ว303-27กค58]ขอความร่วมมืออปท.แจ้งกฟผ.ในการขุดดินถมดินแนวเขตเสาไฟฟ้า
     · [พร0023.4/ว295-22กค58]ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณ ปี 59
     · [พร0023.4/ว11284-17กค58]ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยโคม
     · [พร0023.4/ว270-16กค58]ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2559
     · [พร0023.4/ว263-10กค58]หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการของ อปท.

    กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ :: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ดูทั้งหมด 
     · [พร0023.5/ว306-29กค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.
     · [พร0023.5/ว304-28กค58]แจ้งการโอนเงิน อปท .
     · [พร0023.5/2967-28กค58]เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงถนน
     · [พร0023.5/ว2959-27กค58]การขอรับบำเน็จของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำกรณีผิดวินัย
     · [พร0023.5/ว2962-27กค58]เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(สค-กย58)

    หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    ข่าวเด่นประจำวัน

    ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน


    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที