• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่

                                                       

   
  เมนูหลัก
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4368
  คำแนะนำ: 18
    

       
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:


   ของขวัญปีใหม่มหาดไทยบำบัดทุกข์

   

   

   

               

   

   

   


   

                           ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก ศส.ได้เพิ่มและปรับปรุงข้อมูลหน้า Home Page
  เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่จึงขอแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบว่า เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(www.dla.go.th) แล้วต้องทำการกดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อ Refresh หน้าจอใหม่และข้อมูลจะ Update เป็นปัจจุบัน.
  ผู้ประสานงาน คุณธนะสิทธิ์ โทร.0811743776 

   

   

   

  ข่าวประกาศที่ผ่านมา
  ข่าวสารและกิจกรรมในเครือข่าย สถ.จ.แพร่

   ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ » สถจ.แพร่ ได้ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย รูปภาพ จำนวน 5 รูป RSS Feed
  สถจ.แพร่ ได้ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย
    

  พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558&nbs...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ » สถจ.แพร่ได้จัดการประชุมประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
  สถจ.แพร่ได้จัดการประชุมประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่
    

  การประชุมประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวกิจกรรม » ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีผู้โชคดีได้รับรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ 58 รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
  ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีผู้โชคดีได้รับรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ 58
    

  ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีผู้โชคดี

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ » อบรมการกันเงินเบิกเหลื่อมปี รูปภาพ จำนวน 7 รูป RSS Feed
  อบรมการกันเงินเบิกเหลื่อมปี
    

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 อปท.ได้จัดการอบรมวีธีการงบประมาณ การพัสดุ แนวทางปฎิบัติการกันเงิน

  ...
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ » สถจ.แพร่ ได้จัดประชุมนายก อปท. ครั้งที่ 2/2558 รูปภาพ จำนวน 7 รูป ฮิต RSS Feed
  สถจ.แพร่ ได้จัดประชุมนายก อปท. ครั้งที่ 2/2558
    

       วันท...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวกิจกรรม » การประชุม ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ รูปภาพ จำนวน 5 รูป ฮิต RSS Feed
  การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่
    

  วันศุกร์ ที่  13  กุมภาพันธ์  2558 ได้จัดการประชุม
  ผู้บริหารและปลัดองค์กรปก...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

  อ่านทั้งหมด

   
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป :: กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.1/ว110-30มีค58]การจัดเก็บข้อมูลในการนำขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้า
   · [พร0023.1/ว1262-30มีค58]เชิญชวนกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์"
   · [พร0023.1/ว105-25มีค58]เชิญร่วมอบรมวิธีการงบประมาณพัสดุแนวทางกันเงินเหลื่อมปี
   · [25มีค58]แบบสำรวจข้อมูลการเก็บขนขยะด่วน
   · [พร0023.1/1093-19มีค58]ขอเชิญร่วมมหกรรมสร้างรายได้และอาชีพสู้ภัยแล้ง

  กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น :: กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.2/ว10309-30มีค58]หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาติประกอบ
   · [พร0023.2/ว1268-30มีค58]การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุในงานสายบริหารการศึกษา
   · [พร0023.2/ว1220-26มีค58ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ
   · [พร0023.2/ว1212]26มีค58ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติฯ
   · [พร0023.2/ว1140-23มีค58]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่3/2558

  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น :: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.3/ว1281-30มีค58]การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี2558
   · [พร0023.3/ว113-30มีค58]การบันทึกข้อมูลการซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพกพา
   · [พร0023.3/ว112-30มีค58]การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์
   · [พร0023.3/ว1242-27มีค58]การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
   · [พร0023.3/ว1241-27มีค58]แจ้งเงินอุดหนุนทั่วไปสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการ

  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ :: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.4/ว4134-13มีค58]แนวทางการพิจารณาให้ส่วนราชการใช้ที่ราชพัสดุ
   · พร0023.4/ว91-12มีค58การแก้ไขหลักเกณฑ์การซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   · [พร0023.4/ว835-5มีค58]การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
   · [พร0023.4/ว784-27กพ58]การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า
   · [พร0023.4/ว765-27กพ58]การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง

  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ :: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ดูทั้งหมด 
   · [พร0023.5/ว115-31มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.
   · [พร0023.5/ว114-31มีค58]แจ้งการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
   · [พร0023.5/ว1295-31มีค58]แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี2557 สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา
   · [พร0023.5/ว111-30มีค58]แจ้งการโอนเงิน อปท.
   · [พร0023.5/ว1273-30มีค58]หลักเกณฑ์การนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ข่าวเด่นประจำวัน

  ข่าวรับสมัครงานราชการและเอกชน


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.02 วินาที