วันที่ 9 เมษายน 2564 นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ดำเนินการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

9-04-64-1

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ดำเนินการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการออกรางวัลพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่"                                                          

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ดำเนินการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการออกรางวัลพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่

9-04-64-2

9-04-64-3

9-04-64-4

9-04-64-5