ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปีงบประมาณ

 
★ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปีงบประมาณ                                                                                        

ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปีงบประมาณ

       วันที่ 16 มิ.ย.63 เวลา 09.30 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต  ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนเฉพาะ

ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปีงบประมาณ ...