วันศุกร์ที่ 2 เมย 64 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดกิจกรรม Kick Off “สัปดาห์รณรงค์ ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2564

2-04-64-2

★วันศุกร์ที่  2 เมย 64 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดกิจกรรม Kick Off “สัปดาห์รณรงค์

ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี  2564 ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีนายต่อพงษ์ ทับทิมโต

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี พนักงาน อบจ. แพร่ เทศบาลเมืองแพร่ และ ตัวแทนชุมชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

"                                                          

วันศุกร์ที่  2 เมย 64 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเปิดกิจกรรม Kick Off “สัปดาห์รณรงค์ ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง  รับปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี  2564 ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยมีนายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี พนักงาน อบจ. แพร่ เทศบาลเมืองแพร่ และ ตัวแทนชุมชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2-04-64-1

2-04-64-3

2-04-64-4

2-04-64-5