วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปากกาง นำทีมโดยคณะบริหารฯ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากกาง ผู้นำชุมชน และจิตอาสาตำบลปากกาง ร่วมดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Day”

S  27558177 

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปากกาง นำทีมโดยคณะบริหารฯ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากกาง ผู้นำชุมชน และจิตอาสาตำบลปากกาง ร่วมดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการปากกางน่าอยู่ หมู่เฮาอักความสะอาด โดยการทำความสะอาดบริเวณศาสนาสถานวัดพระธาตุแหลมลี่ และเพื่อเป็นการจัดเตรียมสำหรับการจัดประเพณีไหว้สาพระธาตุแหลมลี่ ประจำปี 2565 ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2565

                                                      

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปากกาง นำทีมโดยคณะบริหารฯ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากกาง ผู้นำชุมชน และจิตอาสาตำบลปากกาง ร่วมดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการปากกางน่าอยู่ หมู่เฮาอักความสะอาด โดยการทำความสะอาดบริเวณศาสนาสถานวัดพระธาตุแหลมลี่ และเพื่อเป็นการจัดเตรียมสำหรับการจัดประเพณีไหว้สาพระธาตุแหลมลี่ ประจำปี 2565 ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2565

S  27558179

S  27558189