กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดร้องกวาง(ตลาดหน้าเซเว่น)เวลา10.30น.ร่วมกับหัวหน้าส่วนของอำเภอร้องกวาง

  • พิมพ์
253116

★กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดร้องกวาง(ตลาดหน้าเซเว่น)

เวลา10.30น.ร่วมกับหัวหน้าส่วนของอำเภอร้องกวาง                                                                                 

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดร้องกวาง(ตลาดหน้าเซเว่น)เวลา10.30น.ร่วมกับหัวหน้าส่วนของอำเภอร้องกวาง

 

       253115

253108