วันนี้ วันที่ 6 มกราคม 2564 อำเภอวังชิ้นร่วมกับเทศบาลตำบลวังชิ้นทำความสะอาดตลาดตามมาตราการป้องกันโรคไวรัส โควิด 19

 วงชน1

  ★อำเภอวังชิ้นร่วมกับเทศบาลตำบลชิ้นทำความสะอาดตลาดตามมาตรการป้องกันโควิด                                                                                      

อำเภอวังชิ้นร่วมกับเทศบาลตำบลชิ้นทำความสะอาดตลาดตามมาตรการป้องกันโควิด-19

วงชน2

 

อำเภอวังชิ้นร่วมกับเทศบาลตำบลชิ้นทำความสะอาดตลาดตามมาตรการป้องกันโควิด-19

วงชน3