วันนี้ 28 ม.ค.64 เวลา 07.00 น.นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและห่มผ้าองค์พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร

 28-01-64-1

★วันนี้ 28 ม.ค.64 เวลา 07.00 น.นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและห่มผ้าองค์พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร "                                                          

วันนี้ 28 ม.ค.64 เวลา 07.00 น.นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและห่มผ้าองค์พระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธาน

28-01-64-2

28-01-64-3