วันที่16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น โดย นางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น มอบเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

16-02-64-1

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น โดย นางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น มอบเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่"                                                          

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น โดย นางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น มอบเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ของนางศรีนวล ก่อกอง ซึ่งเป็นบ้านแม่ของกำนันเพ็ญ ก่อกอง กำนันตำบลสูงเม่น เสียหายทั้งหลัง โดยมีรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลสูงเม่น อบต.สูงเม่น.น้ำชำหัวฝาย ร่องกาศ ดอนมูล และพระหลวงเข้าดับเพลิง ควบคุมเพลิงได้ในเวลา. 04.45 น. สาเหตุคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจร

16-02-64-2

16-02-64-3