[พร0023.3/ว891-23กพ64]เชิญประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด

  • พิมพ์

555[พร0023.3/ว891-23กพ64]เชิญประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด(เฉพาะ อบต.บ้านเหล่า อบต.แม่ยม อบต.ตำหนักธรรม และ อบต.เตาปูน)