แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[วังชิ้น][พร0023.3/222-7มค64]การดำเนินโครงการสร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี ประจำปีงบประมาณ 2564[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 51
[อบจ.][พร0023.5/140-6มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญให่แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 80
[อบจ.][พร0023.5/138-6มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญให่แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 56
[อบจ.][พร0023.5/135-6มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญให่แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 81
[พร0023.5/135-6มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญให่แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 58
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/118-5มค64]การคัดกเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 49
[อบจ.][พร0023.3/10-4มค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 75
[อบต.ไผ่โทน][พร0023.3/430-30ธค63]แจ้ง อบต.ไผ่โทน ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดแพร่ ลดแลกขยะ ฯ[อบต.ไผ่โทน] เขียนโดย Admin 67
[ร้องกวาง][พร0023.3/429-30ธค63]แจ้ง อบต.ไผ่โทน ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดแพร่ ลดแลกขยะ ฯ[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 48
[อบจ.][พร0023.5/15824-30ธค63]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 54