แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว74-10กพ64]การจัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขียนโดย Admin 170
[พร0023.1/ว73-10กพ64]การปรับกำหนดการจัดฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 153
[พร0023.1/ว70-4กพ64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564 เขียนโดย Admin 116
[พร0023.1/ว65-3กพ64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 125
[พร0023.1/ว57-28มค64]การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 157
[พร0023.1/ว56-28มค64]แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 เขียนโดย Admin 214
[พร0023.1/ว49-27มค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย Admin 158
[พร0023.1/ว47-26มค64]แจ้ง อปท.เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ INFO ภายในวันที่ 31 มค 64 เขียนโดย Admin 222
[พร0023.1/ว45-22มค64]แจ้งประชาสมพันธ์ รัฐบาลอิเดียจะจัดสัมมนาออนไลน์ เขียนโดย Admin 142
[พร0023.1/ว42-20มค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 143