แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว22-12มค64]การสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 เขียนโดย Admin 159
[พร0023.1/ว17-11มค64]แจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 เขียนโดย Admin 143
[พร0023.1/ว16-11มค64]การสำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ เขียนโดย Admin 187
[พร0023.1/ว13-7มค64]แจ้งเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมฯ เขียนโดย Admin 276
[พร0023.1/ว4-5มค64]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 153
[พร0023.1/ว1-4มค64]ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 141
[พร0023.1/ว526-29ธค63]โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 230
[พร0023.1/ว522-25ธค63]กำหนดแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบีมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย เขียนโดย Admin 218
[พร0023.1/ว521-25ธค63]แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสร้างทักษะเชิงสร้างสรรค์ฯ เขียนโดย Admin 146
[พร0023.1/ว520-25ธค63]แจ้งความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดโครงการ ฝึกอบรม 2 หลักสูตร ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เขียนโดย Admin 197