แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/2945-11มีค64]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2564 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 31
[อบจ.][พร0023.3/2952-11มีค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 36
[สูงเม่น][พร0023.3/2923-11มีค64]หารือกรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้ทักท้วงการจ่ายเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง(ปีงบ 59)[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 62
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2900-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 50
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2898-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 37
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2896-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 28
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2893-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 29
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2889-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 26
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2903-10มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 23
[อบจ.][พร0023.3/2851-10มีค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 16