แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.6/ว95-15กพ65]ขอเชิญประชุมเข้ารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ผ่านระบบ Google meet เขียนโดย Admin 181
[พร0023.3/ว5238-3ธค64]การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 258
[พร0023.6/ว386-14กย64]แจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลปริมาณงานของท้องถิ่นอำเภอฯ เขียนโดย Admin 328
[พร0023.6/ว3243-22กค64]การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น โครงการ 1 จังหวัด 1 พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 และการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ เขียนโดย Admin 457