แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.5/2559-3มีค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่้น ประจำปีงบประมาณ 2564[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 15
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/86-3มีค64]แจ้งจัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านย่านยาว อ.หนองม่วงไข่[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 12
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2564-3มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 15
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2562-3มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 13
[อบจ.][พร0023.1/2514-3มีค64]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 26
[ลอง][พร0023.3/2468-2มีค64]การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลบ้านปิน[ลอง] เขียนโดย Admin 22
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/2459-2มีค64]แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 3
[เทสบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2361-1มีค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 18
[เทศบาลเมือง][พร0023.3/2325-25กพ64]การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 11
[เด่นชัย][พร0023.4/2278-24กพ64]อนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาล โครงการซ่อมแซมเมรุฌาปนสถานเหมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 16