แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.1/4505-20เมษ65]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 253
[เมืองแพร่][พร0023.5/136-20เมษ65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 227
[อบจ.][พร0023.5/4425-18เมษ65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 232
[เมืองแพร่][พร0023.3/133-18เมษ65]แจ้งเทศบาลทุ่งโฮ้งตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมฯ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 295
[เด่นชัย][พร0023.5/132-18เมษ65]แจ้งโอนเงิน อปท.[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 237
[พร0023.3/4352-12เมษ65]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 280
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/126-12เมษ65]แจ้งพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมฯ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 318
[ร้องกวาง][พร0023.1/4322-12เมษ65]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 297
[อบจ.][พร0023.3/124-8เมษ65]แจ้ง อปท.ที่มีโรงรียนกีฬาในสังกัดทุกแห่ง พิจารณาจัดส่งรายละเอียดข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566[อบจ.] เขียนโดย Admin 287
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/4204-8เมษ65]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565(ครั้งที่ 2)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 267