นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางอรัญญา จิตต์บุญ ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่ ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

99073

★ วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางอรัญญา จิตต์บุญ ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วงไข่ ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ วัดรัตนสุนทร ต.น้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ และประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด และได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำรัด"                                                       

99070

99081

99082

99089