นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผดด.ศพด.สังกัด อปท.จ.แพร่

D54BC1D3-7360-4917-96B9-22F9C2453550-L0-001 0

★วันที่ 5 -6 สิงหาคม 2566 
นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่          เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผดด.ศพด.สังกัด อปท.จ.แพร่ ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ โดยทีมวิทยากรเครือข่ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 198 คน

"                                                       

วันที่ 5 -6 สิงหาคม 2566 
นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผดด.ศพด.สังกัด อปท.จ.แพร่ ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ โดยทีมวิทยากรเครือข่ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 198 คน

8B6D9139-3BF2-4520-900F-2DD8FB889E30-L0-001 0

1198D32B-0410-471C-AE1C-528BA55F6F5B-L0-001 0

931A2A98-1015-4296-A3BC-03DCA1DBD661-L0-001 0

7613801B-DB6D-4BDF-BB9E-863466FCEE87-L0-001 0

19811DA8-A553-4161-9B73-62B21D3B7468-L0-001 0