แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทต.แม่หล่าย ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 224
ทต.แม่หล่าย ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 203
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 203
ขอแจ้งแผนการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 221
รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 235
โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เขียนโดย Admin 366
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสงกรานต์เดินทางปลอดภัย ส้วมสาธารณสะอาดทั่วไทย เขียนโดย Admin 211
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เขียนโดย Admin 204
ขอเชิญเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสมัครรับการประเมินคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 171
ภาพกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 426