แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.สำหรับสถานศึกษาฯ เขียนโดย Admin 329
แนวทางปฏิบัติกรณี อปท.จัดส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรานงานผลการตรวจสอบของ สตง. ตามมาตรา 72 เขียนโดย Admin 329
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Admin 315
[อบต.บ้านเหล่า]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางหน้าเว็บไซต์[อบต.บ้านเหล่า] เขียนโดย Admin 222
[อบต.บ้านเหล่า]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางหน้าเว็บไซต์[อบต.บ้านเหล่า] เขียนโดย Admin 265
[อบต.บ้านเหล่า]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างบนเว็บไซต์[อบต.บ้านเหล่า] เขียนโดย Admin 204
ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Admin 191
ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Admin 202
ขอเชิญประชุมอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย Admin 229
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางหน้าเว็บไซต์ เขียนโดย Admin 205