[พร0023.5/ว311-8กย65]แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตร การปิดจุดเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างการรับและจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การกัดเงิน การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่าย เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสมของ อปท.

555[พร0023.5/ว311-8กย65]แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตร การปิดจุดเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างการรับและจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การกัดเงิน การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การใช้จ่าย เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสมของ อปท.