วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแมต ได้จัดกิจกรรม Kick Off เดินรณรงค์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนและขุดหลุมจัดทำถังขยะเปียกให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลป่าแมต

16-11-65-2

★ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแมต ได้จัดกิจกรรม Kick Off เดินรณรงค์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนและขุดหลุมจัดทำถังขยะเปียกให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลป่าแมต"                                                       

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น.ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแมต ได้จัดกิจกรรม Kick Off เดินรณรงค์ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนและขุดหลุมจัดทำถังขยะเปียกให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลป่าแมต โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน และ นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานได้มีผู้บริหารท้องถิ่น นายก อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองทุกแห่ง และ ผู้บริหารท้องที่ อสม.ตำรวจ และ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

16-11-65-1

16-11-65-3

16-11-65-5

16-11-65-6

16-11-65-8

16-11-65-12

16-11-65-14

16-11-65-17

16-11-65-19

16-11-65-20

16-11-65-21