วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รกท.ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านต้นหนุน หมู่ที

S  29130766

★ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธาตรี  บุญมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รกท.ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่"                                                       

กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566:
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รกท.ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ (ท) ปลัดจังหวัดแพร่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอสอง ผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิกรรมจำนวนมาก ซึ่งการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ดังกล่าวได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนผู้มารับบริการ รวมทั้งมีการมอบยาพระราชทานแก่ผู้สูงอายุจำนวน 50 ชุด มอบถุงยังชีพและยาชุดพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่อีกจำนวน 2 ราย

S  29130770

S  33906704

S  29130769

S  29130771

 

S  29130774

S  29130772

S  29130776