กิจกรรม kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของเทศบาลเมืองแพร่ ณ กาดสามวัย

LINE ALBUM 29-11-65 kick off ทม แพร ๒๒๑๑๒๙ 68

★ วันที่ 29 พย 2565 เวลา 9.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรม kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของเทศบาลเมืองแพร่ ณ กาดสามวัย โดยมีคณะข้าราชการ สถ.จ.แพร่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย "                                                       

วันที่ 29 พย 2565 เวลา 9.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรม kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของเทศบาลเมืองแพร่ ณ กาดสามวัย โดยมีคณะข้าราชการ สถ.จ.แพร่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยในงานได้มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เป็นจำนวนมาก

LINE ALBUM 29-11-65 kick off ทม แพร ๒๒๑๑๒๙ 19

LINE ALBUM 29-11-65 kick off ทม แพร ๒๒๑๑๒๙ 56

LINE ALBUM 29-11-65 kick off ทม แพร ๒๒๑๑๒๙ 66

LINE ALBUM 29-11-65 kick off ทม แพร ๒๒๑๑๒๙ 16

LINE ALBUM 29-11-65 kick off ทม แพร ๒๒๑๑๒๙ 10

LINE ALBUM 29-11-65 kick off ทม แพร ๒๒๑๑๒๙ 8

LINE ALBUM 29-11-65 kick off ทม แพร ๒๒๑๑๒๙ 5

LINE ALBUM 29-11-65 kick off ทม แพร ๒๒๑๑๒๙ 0