ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

S  24035366

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายเจตณรงค์ อินกัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และคณะ ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปและวัฒนธรรมล้านนาตะวันตกฯ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชจังหวัดการแพร่เป็นประธาน"                                                       

S  24035357

S  24035363

S  24035361

S  24035360