นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ทถ.จ.แพร่ นายเจตณรงค์ อินกัน ผอ.กง.สส สถจ.แพร่ ได้ร่วมชมภาพยนตร์ hanuman white monkey ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีม่า มาร์คโฟแพร่

S  18243616

★ วันนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ทถ.จ.แพร่ นายเจตณรงค์ อินกัน ผอ.กง.สส สถจ.แพร่ ได้ร่วมชมภาพยนตร์ hanuman white monkey ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีม่า มาร์คโฟแพร่ โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ เข้าร่วมชมภาพยนตร์ จำนวน 130 คน"                                                       

S  18243607

S  18243613

S  18243618

S  18243619

S  18243631

S  18243626