นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

490324

★ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ท่าล้อ ริมน้ำแม่คำมี ม.2 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ และส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ถังขยะเปียก เนื่องใน"วันดินโลก" ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่"                                                       

490319

490320

490321

490325

490342

490343