วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถ.จ.แพร่ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัตืงานด้านการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.แพร่นครา

S  26533920

★ วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถ.จ.แพร่ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัตืงานด้านการเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.แพร่นครา โดยมี ท่านอาจารย์ วิภา ธูสรานนท์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมในครั้งนี้"                                                       

S  26533899

S  26533908

S  26533912

S  26533917

S  26533925