อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. และ ที่ทำการ อบต.แม่คำมี

8

★ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรม BCD ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. และ ที่ทำการ อบต.แม่คำมี ผู้ร่วมกิจกรรม 35 คน "                                                       

7

3

6