อบต.พระหลวง นำโดย นายสุรชัย ภิญโญ นายก อบต.พระหลวง จัดทำ Big Cleaning Day ณ บริเวณตลาดสดวัดพระหลวง

53281

★ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.พระหลวง นำโดย นายสุรชัย  ภิญโญ นายก อบต.พระหลวง จัดทำ Big Cleaning Day  ณ บริเวณตลาดสดวัดพระหลวง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ค้าขาย "                                                       

53279

53272

53271

53036