นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ข่วงวัฒนธรรม กาดสามวัยอำเภอเมือง

5587

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ข่วงวัฒนธรรม กาดสามวัยอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโตท้องถิ่นจังหวัดแพร่...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายประสาน ชุมภูอินทร์ ผอ.กง.บป และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน โดยสุ่มตรวจ ณ โรงเรียนบ้านหัวข่วง อ.เมือง จ.แพร่

5191

วันศุกร์ 2 มิย. 2566 เวลา 10.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายประสาน ชุมภูอินทร์ ผอ.กง.บป และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน โดยสุ่มตรวจ ณ โรงเรียนบ้านหัวข่วง อ.เมือง จ.แพร่

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายประสาน ชุมภูอินทร์ ผอ.กง.บป และคณะ...

สถ.จ.แพร่ ได้เข้าร่วมรับชมกิจกรรมการแสดงเวที งานไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ปี 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ

S  15859720

★วันที่ 29 พค 66 เวลา 19.00 น. สถ.จ.แพร่

ได้เข้าร่วมรับชมกิจกรรมการแสดงเวที

งานไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ปี 2566

ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: สถ.จ.แพร่ ได้เข้าร่วมรับชมกิจกรรมการแสดงเวที งานไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ปี 2566 ณ...

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

LINE ALBUM โครงการเดน-วง เฉลมพระเกยรตฯ 2566 ๒๓ 207

จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม 2566 

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลือนที่ และโครงการหน่วยแพทยฺ์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

101331

★ วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลือนที่ และโครงการหน่วยแพทยฺ์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  หมู่ที่ 5 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์  ผู้ว่าราชจังหวัดแพร่เป็นประธาน "                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลือนที่...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

336289443 741963387307577 9062519272291445723 n

เรียน ผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่ และการปล่อยขบวนรถรณรงค์ ณ บริเวณถนนไชยบูรณ์ (หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต และคณะ ข้าราชการ พนักงาน สถจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

S  647404

★ วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต และคณะ ข้าราชการ พนักงาน สถจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ลานวัฒนาธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต และคณะ ข้าราชการ พนักงาน สถจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ...