สถ.จ.แพร่ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

สถ.จ.แพร่ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ★ " สถ.จ.แพร่ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี "                                                                                                

อ่านเพิ่มเติม: สถ.จ.แพร่ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี