นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการนิเทศการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมิน อ.สูงเม่น เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศพด. IT เฉลิมพระเกียติฯ บ้านโตนใต้ สังกัด อบต.สูงเม่น

 

C58B78A2-9F57-4A5B-9B60-972822CEF5E4-L0-001

★ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ โดยนางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ โดยนายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการนิเทศการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ พมจ.แพร่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมิน อ.สูงเม่น

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการนิเทศการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่นิเทศงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่

360ABD29-5124-477D-85EF-67CD7992BB3B-L0-001

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย

นางจารุณี สุขประเศริฐ ประธานแม่บ้านมหาดไทย

อำเภอเมืองแพร่และนางเนตรฤดี ทับทิมโต สมาชิก

แม่บ้านมหาดไทยและะคณะกรรมการติดตามการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่นิเทศงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มงานมาตรฐานฯ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS

S  5324830

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น.

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มงานมาตรฐานฯ

เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชฯ

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มงานมาตรฐานฯ...

ายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่

106566

★วันที่  15  มิถุนายน 2566  เวลา 09.30 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแพร่ ณ วัดทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: ายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวเขมิกา รอดสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบและข้าราชการกลุ่มงานการเงินฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าท้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

S  9248780

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวเขมิกา รอดสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบและข้าราชการกลุ่มงานการเงินฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าท้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวเขมิกา รอดสี...

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566

106248

★วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.

นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแพร่

ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณศาลหลักเมืองแพร่ 

โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

เป็นประธาน

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่่นจังหวัดแพร่ ได้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

106181

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่่นจังหวัดแพร่

ได้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

"                                                       

อ่านเพิ่มเติม: นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่่นจังหวัดแพร่ ได้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ...