แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ ทต.แม่หล่าย เขียนโดย Admin 36
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 27 ก.ย. 2564 ของ ทต.แม่หล่าย เขียนโดย Admin 31
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 154
MOU การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการบริหารจัดการขยะ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน เขียนโดย Admin 68
ขอเชิญเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสมัครรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 90
ประมวลภาพการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565 เขียนโดย Admin 130
ขอเชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิในตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 5(3)ระดับจังหวัดแพร่ แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เขียนโดย Admin 134
ขอเชิญรับมอบหนังสือรับรองคุณภาพระบบบริหารอนามัยและสิ่งแวดล้อมและประกาศเกียรติคุณองค์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ระดับน่าอยู่อย่างยั่งยืน เขียนโดย Admin 116
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการจัดทำแผนโครงการขยะมูลฝอยของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 336
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯสำหรับไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 254