แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทต.แม่หล่ายประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 109
ทต.แม่หล่ายประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 83
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 217
ทต.แม่หล่าย ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 133
ทต.แม่หล่าย ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 122
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 120
ขอแจ้งแผนการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 143
รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 122
โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เขียนโดย Admin 287
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสงกรานต์เดินทางปลอดภัย ส้วมสาธารณสะอาดทั่วไทย เขียนโดย Admin 143