แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว384-6กย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 354/2564 เขียนโดย Admin 338
[พร0023.1/ว3888-6กย64]โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สถ.จ.แพร่ ประจำปีงบ 64 เขียนโดย Admin 377
[พร0023.1/ว375-27สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 เขียนโดย Admin 424
[พร0023.1/ว364-24สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564 เขียนโดย Admin 369
[พร0023.1/ว362-23สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 เขียนโดย Admin 316
[พร0023.1/ว358-19สค64]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ เขียนโดย Admin 470
[พร0023.1/ว354-11สค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564 เขียนโดย Admin 373
[พร0023.1/ว535-11สค64]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 597
[พร0023.1/ว3508-11สค64]การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 358
[พร0023.1/ว339-6สค64]ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Google Meet เขียนโดย Admin 595