แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว83-15กพ64]แจ้งหลักเกณฑ์การกู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 403
[พร0023.1/ว82-15กพ64]แจ้งขอร่วมมือผู้ใช้งานระบบ INFO ตอบแบบสำรวจผ่าย QR Code ให้แล้วเสร็จ เขียนโดย Admin 408
[พร0023.1/ว76-10ก.พ.64]ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเรื่อง รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน เขียนโดย Admin 399
[พร0023.1/ว75-10ก.พ.64]การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 เขียนโดย Admin 394
[พร0023.1/ว74-10กพ64]การจัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขียนโดย Admin 447
[พร0023.1/ว73-10กพ64]การปรับกำหนดการจัดฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 459
[พร0023.1/ว70-4กพ64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564 เขียนโดย Admin 397
[พร0023.1/ว65-3กพ64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย Admin 377
[พร0023.1/ว57-28มค64]การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 424
[พร0023.1/ว56-28มค64]แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 เขียนโดย Admin 488