แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว2426-29มิย65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบ 2565 (เพิ่ทเติม) เขียนโดย Admin 312
[พร0023.2/ว2404-28มิย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 525
[พร0023.2/ว285-27มิย65]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอ ประสาน อปท.ในพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 535
[พร0023.2/ว2386-27มิย65]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลงานการปฏิบัติงานทางวิชาการ)กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานอบรม 6 เดือน) เขียนโดย Admin 232
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 715
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 811
[พร0023.2/ว2302-20มิย65]การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ เขียนโดย Admin 367
[พร0023.2/ว2287-20มิย65]การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว เขียนโดย Admin 390
[พร0023.2/ว263-8มิย65]แจ้งท้องถิ่นอำเภอประสานงาน อปท.ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและเข้าร่วมสัมมนาฯ เขียนโดย Admin 403
[พร0023.2/ว261-6มิย65]แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอประสาน อปท.ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดได้รับทราบและเข้าร่วมสัมมนาฯ เขียนโดย Admin 422