แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว2559-6กค65]การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เขียนโดย Admin 232
[พร0023.2/ว2398-28มิย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 626
[พร0023.2/ว2426-29มิย65]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบ 2565 (เพิ่ทเติม) เขียนโดย Admin 290
[พร0023.2/ว2404-28มิย65]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 507
[พร0023.2/ว285-27มิย65]ขอความร่วมมือท้องถิ่นอำเภอ ประสาน อปท.ในพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 เขียนโดย Admin 513
[พร0023.2/ว2386-27มิย65]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลงานการปฏิบัติงานทางวิชาการ)กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานอบรม 6 เดือน) เขียนโดย Admin 215
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 696
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 792
[พร0023.2/ว2302-20มิย65]การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ เขียนโดย Admin 348
[พร0023.2/ว2287-20มิย65]การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว เขียนโดย Admin 364