แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.5/135-6มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญให่แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 533
[พร0023.5/135-6มค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญให่แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 465
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/118-5มค64]การคัดกเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 474
[อบจ.][พร0023.3/10-4มค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 513
[อบต.ไผ่โทน][พร0023.3/430-30ธค63]แจ้ง อบต.ไผ่โทน ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดแพร่ ลดแลกขยะ ฯ[อบต.ไผ่โทน] เขียนโดย Admin 516
[ร้องกวาง][พร0023.3/429-30ธค63]แจ้ง อบต.ไผ่โทน ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดแพร่ ลดแลกขยะ ฯ[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 476
[อบจ.][พร0023.5/15824-30ธค63]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 451
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/15752-29ธค63]การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 520
[ลอง][พร0023.3/15751-29ธค63]การจัดสรรกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบ้านปิน[ลอง] เขียนโดย Admin 472
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/15668-28ธค63]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยวคาราวะนายกรัฐมนตรี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 461