แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว1073-17มี.ค.65]แจ้งสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสารผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2565 เขียนโดย Admin 278
[พร0023.1/ว147-9มี.ค.65]การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่9/2565 เขียนโดย Admin 262
[พร0023.1/ว934-8มี.ค.65]ขอเชิญร่วมงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2565 เขียนโดย Admin 412
[พร0023.1/ว935-8มี.ค.65]การมอบหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2565 เขียนโดย Admin 422
[พร0023.1/ว137-4มีค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย Admin 248
[พร0023.1/ว135-3มีค65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 เขียนโดย Admin 236
[พร0023.1/ว119-1มี.ค.65]โครงการฝึกอบรมหลักสุตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน เขียนโดย Admin 342
[พร0023.1/ว118-1มี.ค.65]ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีพ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย เขียนโดย Admin 287
[พร0023.1/ว116-28กพ65]แจ้งแนวทางการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนายก อปท.และ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 288
[พร0023.1/ว109-22กพ65]แจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมของ APO ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เขียนโดย Admin 317