แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว27-16ม.ค.66]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เขียนโดย Admin 267
[พร0023.1/ว28-16ม.ค.66]แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 211
[พร0023.1/ว24-13มค66]แจ้งข้อมูลข่าสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 257
[พร0023.1/ว25-13มค66]การสำรวจการดำเนินงานของ อปท.ในการให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ เขียนโดย Admin 297
[พร0023.1/ว14-11มค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2565 เขียนโดย Admin 229
[พร0023.1/ว7-6มค66]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย เขียนโดย Admin 330
[พร0023.1/ว5-5มค66]การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เขียนโดย Admin 326
[พร0023.1/ว2-4มค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2565 เขียนโดย Admin 251
[พร0023.1/ว4901-29ธ.ค.65]การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 เขียนโดย Admin 396
[พร0023.1/ว4903-29ธ.ค.65]แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ เขียนโดย Admin 335