แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว1439-5เมษ66]ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ 4 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2566 เขียนโดย Admin 238
[พร0023.1/ว1440-5เมษ66]แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566 เขียนโดย Admin 300
[พร0023.1/ว169-5เมษ66]การจัดทำแนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาฯ เขียนโดย Admin 168
[พร0023.1/ว168-5เมษ66]ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 194
[พร0023.1/ว1420-4เมษ66]ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Admin 226
[พร0023.1/ว1409-4เมษ66]การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น เขียนโดย Admin 168
[พร0023.1/ว163-31มีค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2566 เขียนโดย Admin 228
[พร0023.1/ว147-23มีค66]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2566 เขียนโดย Admin 229
[พร0023.1/ว144-21มีค66]มอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ เขียนโดย Admin 263
[พร0023.1/ว1120-16มี.ค.66]สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 252