แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว485-19พย64]ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Ypung Leaders'Program(YLP) ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 403
[พร0023.1/ว484-18พย64]ขอเชิญประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 372
[พร0023.1/ว483-18พย64]แจ้งกำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 369
[พร0023.1/ว4943-16พย64]แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบตำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ เขียนโดย Admin 419
[พร0023.1/ว4928-15พ.ย.64]โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ เขียนโดย Admin 360
[พร0023.1/ว473-11พย64]ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรม เขียนโดย Admin 430
[พร0023.1/ว468-9พย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 เขียนโดย Admin 349
[พร0023.1/ว461-5พย64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 เขียนโดย Admin 357
[พร0023.1/ว458-3พย64]ประชาสัมพันธ์รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ เขียนโดย Admin 423
[พร0023.1/ว457-3พย64]ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯรอบที่ 1 เขียนโดย Admin 322