แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว118-1มี.ค.65]ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีพ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย เขียนโดย Admin 431
[พร0023.1/ว116-28กพ65]แจ้งแนวทางการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนายก อปท.และ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 401
[พร0023.1/ว109-22กพ65]แจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมของ APO ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เขียนโดย Admin 446
[พร0023.1/ว108-22กพ65]แจ้งกำหนดแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เขียนโดย Admin 422
[พร0023.1/ว102-21กพ65]แจ้งประชาสัมพันธ์ สั่งจอง บันทึกท้องถิ่น 2565 เขียนโดย Admin 375
[พร0023.1/ว101-21กพ65]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 เขียนโดย Admin 344
[พร0023.1/87-10กพ65]แจ้งกำหนดการแผนดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) เขียนโดย Admin 502
[พร0023.1/ว86-10กพ65]แผนดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เขียนโดย Admin 449
[พร0023.1/ว578-10กพ65]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ เขียนโดย Admin 429
[พร0023.1/ว565-9กพ65]การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Admin 469