แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.3/3946-4เมษ67]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลากิจส่วนตัว[อบจ.] เขียนโดย Admin 107
[เมืองแพร่][พร0023.4/3968-4เมษ67]การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองแพร่ ดรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 100
[อบจ.][พร0023.6/3910-3เมษ67]ขอส่งข้อมูลประกอบการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรฯ[อบจ.] เขียนโดย Admin 110
[ลอง][พร0023.5/3854-2เมษ67]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[ลอง] เขียนโดย Admin 99
[อบจ.][พร0023.3/125-2เมษ67]ขอใช้ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 102
[เมืองแพร่][พร0023.5/3787-2เมษ67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 117
[เมืองแพร่][พร0023.5/3784-2เมษ67]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 88
[เมืองแพร่][พร0023.5/3726-29มีค67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 73
[อบจ.][พร0023.5/3724-29มีค67]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 บริบูรณ์ (บุคลากรถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 74
[อบจ.][พร0023.5/3722-29มีค67]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(ข้าราชการถ่ายโอน)[อบจ.] เขียนโดย Admin 65