แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ลอง][พร0023.5/12935-8พย65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานส่วนตำบล[ลอง] เขียนโดย Admin 131
[ลอง][พร0023.5/12937-8พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[ลอง] เขียนโดย Admin 72
[เด่นชัย][พร0023.4/12902-8พย65]การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเด่นชัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 66
[สอง][พร0023.5/12879-7พ.ย.65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า65ปีบริบูรณ์[สอง] เขียนโดย Admin 95
[สอง][พร0023.5/12877-7พ.ย.65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[สอง] เขียนโดย Admin 61
[อบจ.][พร0023.3/375-4พ.ย.65]การจัดตั้งงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดอปท.ที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ(โรงเรียนกีฬา)[อบจ.] เขียนโดย Admin 48
[อบจ.][พร0023.5/12814.5-4พ.ย.65]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 44
[สอง][พร0023.5/12749-3พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล[สอง] เขียนโดย Admin 95
[เมืองแพร่][พร0023.5/12747-3พย65]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 54
[เมืองแพร่][พร0023.5/12745-3พย65]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 103