แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.5/2335-2มีค66]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 66
[ร้องกวาง][พร0023.3/79-2มีค66]รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 75
[เมืองแพร่][พร0023.1/2297-2มีค66]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 49
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/77-1มีค66]แจ้งโอนเงิน อปท.[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 51
[อบจ.][พร0023.6/76-28กพ66]ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ. 2563[อบจ.] เขียนโดย Admin 51
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/75-28กพ66]กำหนดจัดอบรมหลักสูตรพัมนาศึกษานิเทศก์ฯ ผ่านระบบออนไลน์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 41
[อบจ.][พร0023.5/2042-24กพ66]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 46
[เมืองแพร่][พร0023.5/67-24กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 59
[เมืองแพร่][พร0023.1/2025-23กพ66]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 156
[ลอง][พร0023.5/65-23กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[ลอง] เขียนโดย Admin 80