แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/75-28กพ66]กำหนดจัดอบรมหลักสูตรพัมนาศึกษานิเทศก์ฯ ผ่านระบบออนไลน์[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 38
[อบจ.][พร0023.5/2042-24กพ66]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 43
[เมืองแพร่][พร0023.5/67-24กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 55
[เมืองแพร่][พร0023.1/2025-23กพ66]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 154
[ลอง][พร0023.5/65-23กพ66]แจ้งโอนเงิน อปท.[ลอง] เขียนโดย Admin 75
[ร้องกวาง][พร0023.3/64-22กพ66]แจ้งขอความอนุเคราะห์ อบต.ห้วยโรง ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 51
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1930-21กพ66]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 86
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1934-21กพ66]สั่งจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 57
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/1932-21กพ66]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 303
[สูงเม่น][พร0023.1/1882-21กพ66]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 62