แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[เมืองแพร่][พร0023.4/3337-22มีค64]ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 2548[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 951
[อบจ.][พร0023.3/3249-18มีค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 463
[ประธานสภา อบจ.แพร่][พร0023.3/3128-16มีค64]ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของอนุมัติเดินทางไปราชการ[ประธานสภา อบจ.แพร่] เขียนโดย Admin 480
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/3143-16มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 451
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.5/3141-16มีค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 424
[สูงเม่น][พร0023.1/3060-15มีค64]ขออนุมัติทำลสยหนังสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 466
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/100-12มีค64]แจ้งกำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 489
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/2945-11มีค64]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2564 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 433
[อบจ.][พร0023.3/2952-11มีค64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุมัติเดินทางไปราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 431
[สูงเม่น][พร0023.3/2923-11มีค64]หารือกรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้ทักท้วงการจ่ายเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง(ปีงบ 59)[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 461